Het GoodElectronics Network heeft vijf dringende eisen aan het adres van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) verpakt in een heldere videoboodschap. Deze video toont de zorgen en eisen met betrekking tot de EICC Gedragscode, die momenteel herzien wordt. De EICC heeft de potentie om een belangrijk orgaan voor de industrie te zijn van elektronicamerken en -fabrikanten. Desondanks faalt de EICC om grote mensenrechtenschendingen in de wereldwijde elektronica-industrie effectief aan te pakken.

In de afgelopen jaren heeft het GoodElectronics Network herhaaldelijk de EICC opgeroepen om problemen aan te pakken. Problemen als lage lonen, lange werkdagen, het verbod op vakbonden en het gebrek aan deugdelijke klachtenmechanismes duren nog altijd voort.

Het GoodElectronics Network roept de bedrijven die lid zijn van de EICC op vijf dringende issues aan te pakken:

  • Zorg voor transparantie en verantwoording in de toeleveringsketen.
  • Breng de EICC Gedragscode in lijn met ILO-standaarden.
  • Respecteer rechten van arbeiders om vakbonden op te richten en zich erbij aan te sluiten.
  • Garandeer het opzetten van effectieve en toegankelijke klachtenmechanismen.
  • Betrek belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Herziening EICC Code of conduct

Voorstellen voor de herziening van de EICC Gedragscode kunnen tot en met 6 juni 2014 worden ingediend. Eind juli stemmen de EICC-leden over deze herziening van de gedragscode. In januari 2015 is de herziene versie 5.0 definitief. De ingediende voorstellen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, inclusief de verenigbaarheid met internationale standaarden en richtlijnen. De voorstellen moeten bovendien meetbaar zijn door audits en andere middelen en moeten een positieve impact hebben op mens en planeet.

Klik hier voor meer informatie over het proces van de herziening van de EICC Gedragscode.