Direct naar inhoud

Duidelijke MVO-normen voor de wereldwijde elektronicasector

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

In een nieuwe publicatie worden MVO-normen geformuleerd voor het omgaan van bedrijven met mensenrechten en milieukwesties in de mondiale toeleveringsketen van de elektronicasector. Reset pleit voor grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, met name vakbonden. Dit zijn enkele kernpunten uit de publicatie van het Nederlandse MVO Platform en het GoodElectronics-netwerk die vandaag is verschenen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt bij bedrijven in de elektronicasector nog geen deel uit van hun core business. De nieuwe Engelstalige publicatie Reset. Corporate social responsibility in the global electronics supply chain geeft een ambitieuze visie op MVO. Uitgangspunten die volgens het Nederlandse MVO Platform en GoodElectronics essentieel zijn voor de implementatie van een effectief en geloofwaardig MVO-beleid zijn o.a. ketenverantwoordelijkheid, betrokkenheid van stakeholders, transparantie en openbare verslaglegging.

In Reset wordt een beeld geschetst van de negatieve impact van de elektronicasector op lokale gemeenschappen, werknemers en het milieu wereldwijd. Reset verschaft inzicht in de ernstige problemen in de verschillende fasen van de toeleveringsketen: bij het delven van grondstoffen die in elektronicaproducten worden gebruikt, tijdens het productieproces, en bij de verwerking van het afval van afgedankte apparaten. Voorbeelden van problemen zijn de winning van grondstoffen in conflictgebieden, discriminatie van vrouwen, toenemende baanonzekerheid, gezondheidsrisico’s voor werknemers en lokale gemeenschappen, wijdverspreide dumping van afval in ontwikkelingslanden, en kinderarbeid in de afvalverwerking.

Internationaal coördinator van GoodElectronics, Pauline Overeem: “Een van de grootste problemen in met name de productiefase is dat bedrijven de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandeling niet respecteren, waardoor werknemers niet de mogelijkheid hebben om de slechte werkomstandigheden, zoals lange werkdagen, gedwongen overwerk, lage lonen en allerlei discriminerende praktijken, aan te pakken.”

Het gebrek aan effectieve regelgeving en ontoereikende MVO-initiatieven zoals gebrekkige gedragscodes, zijn van grote invloed op werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, milieunormen en sociale bescherming van werknemers. De analyse gaat vergezeld van voorbeelden van vooruitstrevende initiatieven en aanbevolen stappen die relevant zijn voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze stappen bestaan onder meer uit het investeren in klachtenprocedures, goede arbeidsverhoudingen, opleiding van werknemers en samenwerking tussen kopers en leveranciers.

Reset is een bewerking van het MVO Referentiekader dat in 2007 door het Nederlandse MVO Platform is uitgebracht en de ‘Common Demands’ van het GoodElectronics netwerk. Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden dat zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. GoodElectronics is een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties dat zich sterk maakt voor duurzaamheid en mensenrechten in de elektronicasector.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.