Direct naar inhoud

Belasting ontwijken in tijden van crisis

Energias de Portugal (EDP) en de rol van Nederland in belastingontwijking in Europa

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Katrin McGauran
Geschreven door: Rodrigo Fernandez
Geschreven door: J. Frederik
Gepubliceerd op:

Er is een groeiende bezorgdheid over de negatieve impact die schadelijke, nationale belastingsystemen hebben op de inkomsten van andere landen, in het bijzonder in de huidige context van de internationale financiële crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingsmaatregelen. In de EU wordt het verlies als gevolg van belastingfraude en belastingontwijking geschat op 1000 miljard euro per jaar. Deze briefing analyseert de rol die Nederland speelt in het ontwijken van belasting door Portugese multinationals in Portugal. Uit FDI statistieken blijkt dat Nederland zowel de grootste investeerder is in Portugal als de grootste ontvanger van Portugese investeringen. Deze kapitaalstromen zijn grotendeels gerelateerd aan activiteiten van Nederlandse brievenbusfirmas, die gebruikmaken van fiscale voordelen in Nederland. Dit leidt tot de verschuiving van winsten uit Portugal naar andere jurisdicties, die gepaard gaat met een vermindering van belastingbetalingen van de betreffende multinationals. Om te illustreren hoe deze fiscale voordelen werken, analyseert de briefing de casus van Portugals grootste energiebedrijf, Energias de Portugal (EDP). Het geval van EDP toont in het bijzonder aan hoe Nederland speciale geheime deals sluit (Advance Pricing Agreements of fiscale vraagstukken) met buitenlandse bedrijven die leiden tot “double non-taxation”, een situatie waarin nergens belasting wordt betaald over gemaakte winsten. Deze briefing dringt aan op meer transparantie en een herziening van deze praktijk en formuleert een aantal beleidsalternatieven om het Nederlandse schadelijke fiscale regime te beëindigen. Politieke mogelijkheden voor fiscale hervorming op het niveau van de OESO en de EU worden ook benoemd.

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Katrin McGauran
Geschreven door: Rodrigo Fernandez
Geschreven door: J. Frederik
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.