Aan de vooravond van de C20-bijeenkomst in Tokio, Japan, publiceert SOMO dit korte briefing paper over de toenemende risico’s in de financiële sector. Tijdens de top wordt een gezamenlijke position paper aangeboden aan de vertegenwoordigers van de G20 waarin aandachtspunten, zorgen en oplossingen worden benoemd die de G20 nu laat liggen.

SOMO maakt deel uit van de C20-werkgroep International Financial Architecture (IFA). Deze werkgroep onderzoekt hoe internationale financiële- en belastingstelsels worden geconfronteerd met de enorme uitdagingen op het gebied van fiscale transparantie, illegale geldstromen, belastingontwijking en -ontduiking, gebrek aan financiële regelgeving en financiële inclusie, en een toenemende schuldenlast voor ontwikkelingslanden. Al deze zaken zorgen voor een groeiende ongelijkheid en een gebrek aan democratische besluitvorming om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. De C20-werkgroep IFA doet voorstellen over hoe de G20 actie kan ondernemen om deze uitdagingen op te lossen.

Dit paper schetst kort de achtergrond van het C20-standpunt; de bank- en investeringssector is niet alleen risicovol en onstabiel, maar ondermijnt ook de duurzame ontwikkeling en energietransities wereldwijd. Het paper legt uit hoe eerdere hervormingen onvoldoende zijn om oude en nieuwe risico’s te voorkomen, en ontoereikend om ervoor te zorgen dat de financiële sector weer ten dienste staat van de samenleving. Terwijl de G20 geen verdere hervorming van de financiële sector overweegt en sommige G20-landen juist dereguleren, adviseert de C20 een aantal strengere regels aan om het publieke belang te beschermen.

 

 

lees meer minder
publication cover - Welke bedreigingen houden zich schuil in de financiële sector?
Download The Threats Lurking (113 KB)
Download
wilt u een donatie doen?