Foto:CC 2.0 Solidarity Center

Deze week is het acht jaar geleden dat Rana Plaza instortte. Een ramp waarbij meer dan duizend arbeiders om het leven kwamen. Nog steeds moet er veel worden gedaan om de productieketen in de mondiale kledingindustrie transparanter te maken. Arbeidsrechtenschendingen in kledingfabrieken, magazijnen, spinnerijen, informele werkplaatsen, leerlooierijen, ververijen, plantages en boerderijen zijn nog steeds aan de orde van de dag.

In een gezamenlijke verklaring roepen  SOMO en 29 andere maatschappelijke organisaties op tot volledige transparantie van deze productieketen.