De ontkoppeling van de hoogste inkomens van bedrijfsprestaties

Het begin van de corona-crisis had vergaande economische gevolgen: werknemers werden met verlof gestuurd of ontslagen en veel bedrijven gingen nieuwe schulden aan of gingen failliet. En hoe verging het daarbij de top van het bedrijfsleven?

Om deze vraag te beantwoorden, verzamelden we gedetailleerde beloningsgegevens van bijna 200 topmanagers aan het hoofd van 48 grote multinationale, beursgenoteerde in de periode 2017-2020. De resultaten laten zien dat, ondanks de coronacrisis en dalende winsten, de beloning van hoogste bestuurders over het algemeen met zo’n 15% stegen. De gemiddelde beloning van Nederlandse topmanagers bedroeg in 2020 EUR 2,7 miljoen (EUR 2,3 miljoen in de periode 2017-2019). Voor CEOs ging het om respectievelijk  EUR 3,6 miljoen (en EUR 3,1 miljoen in de periode 2017-2019).

Hoewel de bevindingen verrassend zijn, weerspiegelen zij een langere trend: een groeiende kloof tussen de belangen van bedrijfselites en aandeelhouders, en die van de samenleving in het algemeen.

lees meer minder
publication cover - Topinkomens in tijden van corona
Download Pay and the Pandemic (404 KB)
Download
wilt u een donatie doen?