Addressing the limitations of the current landscape

Op dit moment is het bijna niet haalbaar om via juridische weg gerechtigheid te krijgen wanneer multinationals schade veroorzaken. In dit vacuum zijn de niet-gerechtelijke klachtenmechanismen (NJGM’s) in omvang toegenomen. In een ideale wereld zouden NJGM’s de gerechtelijke mechanismen aanvullen. Maar de realiteit is dat in veel rechtsgebieden gerechtelijke rechtsmiddelen ineffectief zijn of niet bestaan. Dit maakt in de praktijk NJGM’s  de enige optie voor degenen die te maken hebben met bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

Het is daarom belangrijk om de toegankelijkheid en effectiviteit van dergelijke mechanismen te versterken. NJGM’s verschillen in vorm en reikwijdte van de kwesties die zij aan de orde stellen, de normen die zij hanteren, de bedrijven die onder hun jurisdictie vallen, de manier waarop zij functioneren, hun autoriteit en hun bestuur. Klachten kunnen worden ingediend door de slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen (zoals rechtstreeks getroffen werknemers, gemeenschappen of individuen) en/of door de maatschappelijke organisaties rechtstreeks of in vertegenwoordiging van anderen, afhankelijk van de specifieke eisen van elk mechanisme. En, wat belangrijk is, de resultaten van elk mechanisme lopen sterk uiteen.

 

lees meer minder
publication cover - The Patchwork of Non-Judicial Grievance Mechanisms
wilt u een donatie doen?