Foto:CC2.0 Mary Harrsch via Flickr

Samen met een brede coalitie stuurde SOMO een brief over de onlangs gelanceerde Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) naar onder meer de Europese Commissaris van Gezondheid. HERA is een Europees orgaan om noodsituaties op gezondheidsgebied te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren.

De organisaties verwelkomen de oprichting van HERA en hebben een aantal aanbevelingen, zodat HERA:

 • Het algemeen belang dient
 • Onderzoek en ontwikkeling zich concentreert op prioriteiten en behoeften op het gebied van de volksgezondheid
 • Er verantwoording afgelegd wordt aan Europese burgers
 • Europa de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen bevordert

De ondertekenaars dringen er bij de Europese Raad en de Europese Commissie op aan deze kwesties aan te pakken:

 • Zorg voor een democratisch en participatief debat plaatsvindt bij de opzet van HERA
 • Neem duidelijke bestuursregels op, waaronder waarborgen voor transparantie en verantwoordingsplicht
 • Betrek belanghebbenden, waaronder patiënten, maatschappelijke organisaties, gezondheidswerkers en onderzoekers
 • Bescherm andere prioriteiten op het gebied van volksgezondheid
 • Garandeer toegankelijkheid en betaalbaarheid van de opbrengsten van HERA
 • Schets een duidelijke visie
 • Ondersteun een Europese infrastructuur zonder winstoogmerk