Direct naar inhoud

SOMO-conferentie over e-waste in Brussel

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op donderdag 29 april organiseerde SOMO in Brussel een conferentie over de Europese WEEE-richtlijn voor afval van computers, televisies, mobiele telefoons en andere elektronica (e-waste). SOMO bracht Europese beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bijeen om relevante thema’s als recyclingstandaarden, inzamelingsdoelstellingen en producentenverantwoordelijkheid te bespreken en ideeën aan te reiken voor het aanscherpen van de WEEE-richtlijn. In juni stemt het Europees Parlement over de herziening van deze richtlijn. Eerder onderzoek van SOMO naar e-waste toont duidelijk aan dat dit een groeiend probleem vormt, vooral voor het de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden en het milieu. Met wijzigingen in de recycling en productie van elektronica kan het probleem van e-waste verder worden aangepakt.

Aan de conferentie in Brussel namen 43 belanghebbenden deel: Europarlementariërs, landenvertegenwoordigers, wetenschappers, ambtenaren van de Europese Commissie, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Drie onderwerpen passeerden de revue: 1) recycling standaarden, 2) inzamelingsdoelstellingen, 3) producentenverantwoordelijkheid. Wat betreft het eerste onderwerp, verwelkomden de meeste aanwezigen het voorstel van de milieucommissie van het Europees Parlement om een Europa-brede standaard voor recycling in te voeren. Dit zou niet alleen milieuwinst opleveren, maar ook innovatie stimuleren en banen scheppen.

In de tweede sessie kwamen de voorstellen aan bod voor verhoging van de e-waste inzamelingsdoelstelling naar 65% van de elektronica die op de markt verschijnt. De meningen liepen uiteen over de haalbaarheid van deze doelstelling. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt de beperkte beschikbaarheid van inzamelingscijfers via de verschillende kanalen en cijfers over de hoeveelheid elektronica-afval die jaarlijks vrijkomt. Dit maakte nog eens duidelijk hoe cruciaal een goede boekhouding is.

Ook de reikwijdte van producentenverantwoordelijkheid leverde discussie op. Lidstaten neigen ernaar om de financiering van inzameling volledig op de schouders van elektronicaproducenten te leggen. Maar producenten geven aan dat zij niet in staat zijn de inzameling door andere actoren (bijvoorbeeld gemeenten of supermarkten) te controleren. Dus zouden ze ook niet verantwoordelijk kunnen zijn voor deze inzameling. Deze discussie werd uiteraard niet in een middagje beslecht, maar veel van de aanwezigen gaven na afloop aan dat ze de open discussie tijdens de conferentie als erg zinvol hadden ervaren.

Download het Engelstalige verslag van de conferentie en de overige informatie:

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.