Foto:CC2.0 Suomen Pankki via Flickr

IOSCO De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is de belangrijkste organisatie voor effectentoezichthouders. heeft de uitdaging geformuleerd om ESG - ratings ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. te verbeteren. SOMO leverde input voor deze raadplegingen en uitte enkele overkoepelende zorgen over meer systemische problemen rondom ESG-ratings en de langetermijneffecten die bedrijven hebben op mens en milieu. Er zijn echter meer fundamentele vragen over de risico’s die gepaard gaan met de ontwikkeling van een reeks financiële marktproducten. SOMO’s bijdrage aan IOSCO kan hier gevonden worden.