The ILO defines social dialogue as: “ all types of negotiation, consultation or simply exchange of information between,

In opdracht van FNV Bondgenoten voerde SOMO een onderzoek uit naar de kwaliteit van de dialoog bij Philips Lighting. SOMO sprak met leden van een ondernemingsraad op fabrieksniveau, vakbondsleden en vertegenwoordigerers van de Europese ondernemingsraad. Hun ervaringen met de sociale dialoog staan beschreven in het rapport, gevolgd door aanbevelingen om de sociale dialoog te verbeteren.

lees meer minder
publication cover - Social Dialogue at Philips Lighting
wilt u een donatie doen?