De discussiepaper ‘Should I stay or should I go’ van SOMO en Pax verkent de rol van de terugtrekking van bedrijven in due diligence-processen.

De paper identificeert kernvragen en zorgt voor een solide basis voor verder onderzoek en begeleiding van o.a. bedrijven, ‘right-holders’ en beleidsmakers om de negatieve gevolgen van die terugtrekking te voorkomen.