Direct naar inhoud
Francois Dallay via Unsplash

De lange zeearm van het Havenbedrijf Rotterdam

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Ilona Hartlief
Geschreven door: Rhodante Ahlers
Geschreven door: Maarten Bakker
Gepubliceerd op:

In dit paper onderzoekt SOMO de internationale strategie van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), in relatie tot het klimaatbeleid van HbR. Uit haar internationale strategie blijkt, dat het Havenbedrijf Rotterdam waarde hecht aan internationale projecten: deze bieden mogelijkheden om de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken. Daarnaast leveren deze projecten nieuwe verdienmodellen op, waarmee mogelijk wegvallende inkomsten gecompenseerd kunnen worden die voortkomen uit het CO2-neutraal maken van de haven in Rotterdam.

Op dit moment is de haven van Rotterdam verantwoordelijk voor 20% van het Nederlandse energieverbruik. Het Havenbedrijf weet dat dit anders moet en heeft een stappenplan gepresenteerd om tegen 2050 een ‘duurzame en CO2-neutrale’ haven te zijn. Tegelijkertijd is HbR elders betrokken bij de ontwikkeling van fossielintensieve haven- en industrieclusters. Havencomplexen die economische kansen bieden, maar verstrekkende ecologische en sociale risico’s met zich meebrengen.

Als enige aandeelhouders kunnen de gemeente Rotterdam en de Nederlandse overheid invloed uitoefenen op de koers van HbR. Binnenkort beslist de gemeenteraad van Rotterdam over een update van het  Beleidskader  Verbonden Partijen 2014-2018, waarin de gemeente haar beleid formuleert voor ondernemingen waarin ze een belang heeft.

Het publieke belang dient daarbij een brede betekenis te krijgen en ook te gaan over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Om te voorkomen dat de deur naar ongewenste ontwikkelingen voor de lokale bevolking en voor het klimaat opengaat, dienen deze criteria bovendien niet alleen te gelden voor harde infrastructuur, maar ook voor zachte infrastructuur, zoals bijvoorbeeld adviesdiensten en kennisuitwisseling.

Meer informatie nodig?

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Ilona Hartlief
Geschreven door: Rhodante Ahlers
Geschreven door: Maarten Bakker
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.