Foto:Ellen 26/Pixabay

Op dinsdag 10 september organiseren SOMO, Both Ends en het Rotterdams Klimaat Initiatief een discussie-avond over de klimaatambities van de Rotterdamse haven. Suzanne Mulder (bekend van RTV Rijnmond) is onze host.

Rotterdam is trots op haar haven. Ooit de grootste van de wereld, nu de grootste haven van Europa en belangrijk voor de lokale, regionale en landelijke economie. Een haven met hoge ambities op het gebied van veiligheid en het klimaat. In 2050 wil de haven duurzaam en CO2-neutraal zijn. Technologische oplossingen worden gezocht om restwarmte te gebruiken, CO2 af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. Elektriciteit wordt gehaald uit duurzame bronnen zoals zon en wind.

Ondertussen investeert de haven nog steeds in grote havencomplexen afhankelijk van fossiele brandstoffen in landen zoals Indonesië en Brazilië en worden er in Congo grondstoffen gewonnen voor de bouw van windmolens en zonnepanelen.

De haven staat dus niet op zichzelf. Vaarroutes, grondstoffen en investeringen verbinden de haven met andere delen van de wereld. Wat betekent CO2-neutraal in deze context? Hoe duurzaam is de haven en voor wie? Wat blijft er over van de haven als de fossiele basis verdwijnt? Welke klimaatvraagstukken leven er onder de Rotterdammers? Waarom wordt de De Rotterdamse Klimaatmars juist tijdens de Wereldhaven georganiseerd? Wie baat en wie schaadt dit?

Sprekers zijn:

  • Ties Joosten (Follow the Money) over de implicaties van klimaatambities voor groei (of krimp!) in de recentelijk gepubliceerde Havenvisie van de Gemeente Rotterdam.
  • Rhodante Ahlers (SOMO) over de internationale ambities van de Haven van Rotterdam.
  • Giacomo Galli (Both ENDS) over hoe havens onderdeel zijn van een veel groter plan en de verschillende partijen die dat mogelijk maken.
  • Vatan Hüzeir (Changerism) over de lobby en invloed van Shell – één van de grote spelers in de Rotterdamse haven – op onderwijs en cultuur.
  • Het Rotterdams Klimaat Initiatief over waarom de klimaatmars juist tijdens de Wereldhavendagen wordt georganiseerd en welke eisen zij hebben voor de haven

Het evenement is gratis toegankelijk.