Rhodante Ahlers is gespecialiseerd in interdisciplinair onderzoek naar de interactie tussen het sociale, ecologische en technologische domein. Leidend thema is hierbij het ontstaan van onregelmatigheden en controverses omtrent land en de bijbehorende gevolgen voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Het zwaartepunt van haar huidige werk voor SOMO ligt bij onderwerpen als energie, ontwikkeling van de infrastructuur en de manier waarop deze worden gefinancierd.

Voordat ze bij SOMO kwam, was Rhodante onder andere hoofddocent Water Governance and Politics bij UNESCO-IHE in Nederland en onderzoeker aan het International Water Management Institute in Sri Lanka en Mexico. Daarnaast werkte ze in Cambodja voor een consortium van NGO’s. Haar meest recente publicaties gaan over de politieke ecologie van grootschalige waterkrachtontwikkeling en de financialisering van de waterinfrastructuur. Ook publiceerde zij veel over water governance en gender.

Rhodante behaalde een master ‘Tropical Land and Water Use’ aan de Universiteit van Wageningen. Ze promoveerde aan de Cornell University op het vakgebied International Planning.