De gevolgen van kustbescherming in Indonesië en de rol van Nederland

Het Masterplan voor het National Capital Integrated Coastal Development programme (NCICD) is een miljardenproject bedoeld om de stad Jakarta te beschermen tegen toekomstige overstromingen. Het plan is opgesteld door een consortium van Nederlandse ingenieursbedrijven en adviesbureaus. Hiervoor ontvingen zij financiële steun van de Nederlandse overheid, uit het budget voor  ontwikkelingshulp. Nederland zal naar verwachting nauw betrokken blijven bij het prestigieuze kustbeschermingsproject. Die betrokkenheid illustreert de verschuiving in het Nederlands ontwikkelingsbeleid van hulp naar handel.

Het onderzoek van SOMO, Both ENDS en TNI laat zien dat er een grote kans is, dat het NCICD-project en aanverwante projecten in de baai van Jakarta, milieuproblemen zullen veroorzaken. Ook kunnen ze een bedreiging vormen voor tienduizenden mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de lokale visserij. Maatschappelijke organisaties in Indonesië zijn diep bezorgd over het feit dat zij niet betrokken zijn geweest in de planning en het ontwerp van het grootschalige infrastructuur- en vastgoedproject.

lees meer minder
publication cover - Social justice at bay
wilt u een donatie doen?