The financialisation of Apple

Kritisch paper over de wijze waarop Apple met haar bedrijfswinsten de samenleving tekort doet door zich te gedragen als financiële investeerder in plaats van haar winsten in de echte economie te investeren. Door belastingontwijking en het verplaatsen van productie naar lage-lonen landen ontstaan enorme bedrijfswinsten die Apple niet kan herinvesteren in productieve middelen. In plaats daarvan wordt dit geld geïnvesteerd in financiële markten, met als gevolg dat Apple verandert in een gigantisch investeringsfonds. Deze studie van Apple staat niet op zich, maar is slechts een voorbeeld van wereldwijde bedrijfsfinancialisering van multinationals, met paradoxale uitkomsten: Nooit eerder hadden multinationale ondernemingen zoveel geld, maar behalve management en aandeelhouders, profiteert niemand hiervan. Integendeel: het versterkt juist tendensen van hoge werkloosheid, groeiende schulden, ongelijkheid en fiscale bezuinigingen. Het paper draagt een aantal oplossingen aan om te komen tot een meer gebalanceerde en duurzame economie. Hiertoe zouden overheden multinationale ondernemingen moeten verplichten om: een rechtmatige belastingafdracht te doen waardige lonen te betalen te investeren in reële bedrijfsactiviteiten in plaats van financiële instrumenten

lees meer minder
publication cover - Rich corporations, poor societies
wilt u een donatie doen?