Direct naar inhoud

Ons netwerk

Samenwerking staat centraal in onze manier van werken. Een aanzienlijk deel van ons werk wordt uitgevoerd via langetermijnpartnerschappen, of het nu gaat om gezamenlijke onderzoeksprojecten of om het leveren van onderzoeksdiensten ter ondersteuning van het activisme en de campagnes van maatschappelijke organisaties over de hele wereld.

We participeren actief in verschillende Nederlandse, Europese en internationale netwerken en fungeren ook als gastheer voor verschillende netwerken. Onze toewijding ligt in het delen van kennis, het leren van anderen en het bijdragen aan een transformerende en rechtvaardige wereld. Met deze netwerken willen we beleidsmakers en bedrijven beïnvloeden, door coördinatie en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties wereldwijd te faciliteren.

Relaties

In onze onderzoeken en programma’s werken we wereldwijd nauw samen met maatschappelijke organisaties. Door gezamenlijke publicaties en lobby versterken we de positie van lokale NGO’s en vakbonden en stimuleren we betrokkenheid en beleidsvorming in Nederland en Europa.

Netwerken gecoördineerd door SOMO

We bieden onderdak aan verschillende internationale netwerken die door SOMO-medewerkers worden gecoördineerd. Netwerkcoördinatoren initiëren de ontwikkeling van de netwerkstrategie en beheren de interne en externe communicatie, belangenbehartiging en lobby.

Dit zijn de netwerken die we coördineren:

  • MVO Platform

MVO Platform(opens in new window) is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Het MVO Platform bevordert overheidsbeleid dat maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert en ervoor zorgt dat bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen.

  • OECD Watch

OECD Watch(opens in new window) is een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties die verantwoord ondernemen promoten. Het doel van OECD Watch is om de bredere NGO-gemeenschap te informeren over beleid en activiteiten met betrekking tot de richtlijnen voor multinationals van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). OECD Watch zorgt ervoor dat bedrijfsactiviteiten bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en dat bedrijven verantwoording afleggen voor hun wereldwijde impact.

  • GoodElectronics

GoodElectronics(opens in new window) is een netwerk van maatschappelijke organisaties en individuen die zich inzetten voor mensenrechten en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen van elektronica. De missie van GoodElectronics is om bij te dragen aan de verbetering van het beleid en de praktijken van bedrijven en overheden met betrekking tot de bescherming en naleving van de mensenrechten en het milieu in de wereldwijde toeleveringsketen van elektronica, met een specifieke focus op multinationale ondernemingen.

  • Tax Justice Nederland

Tax Justice Nederland(opens in new window) is een netwerk dat zich richt op bewustwording over de wereldwijde negatieve gevolgen van belastingontwijking. Het netwerk en zijn leden pleiten voor een eerlijk wereldwijd belastingstelsel. Het Nederlandse netwerk maakt deel uit van de Global Alliance for Tax Justice(opens in new window) .

Netwerken waarin SOMO participeert

We nemen deel aan veel verschillende netwerken en initiatieven. We delen onderzoek en analyses in deze netwerken en versterken zo de kennisbasis voor netwerken en de activiteiten van deelnemende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van lobby en campagnes.

Het niveau van deelname van SOMO in netwerken varieert – inclusief het initiëren ervan, het leiding geven of de mate van actief deelnemen.

SOMO speelt een actieve rol in de volgende netwerken:

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.