Thessaloniki, Greece. 23rd November 2014 -- Residents of Chalkidiki villages march towards the gold mines area and gold mining facilities belonging to the Greek company Hellas Gold, a subsidiary of the Canadian company, Eldorado. -- Residents of Chalkidiki villages peninsula, clashed with police during a demonstration against the operation of gold mines in the nearby area of Skouries. Residents reacted against a possible environmental disaster caused by the gold mining project.

De grondstof winnende industrie verdient enorme hoeveelheden geld met haar activiteiten. Helaas deelt de lokale bevolking in de gebieden waar deze bedrijven opereren maar zelden mee in de winst. Integendeel, mijnbouw en andere grondstofwinnende activiteiten hebben vaak desastreuze gevolgen voor mens en milieu.

De winning gaat vaak samen met gewapende conflicten, corruptie, gedwongen verhuizingen, vernietiging van ecosystemen en uitputting of vergiftiging van watervoorraden.

SOMO onderzoekt de grondstoffensector, analyseert activiteiten van bedrijven in het licht van de wereldwijde productieketen en legt verbanden naar de elektronica- en energiesector.
Daarnaast ondersteunen we organisaties die opkomen voor duurzame ontwikkeling, arbeidsrechten en de belangen van lokale gemeenschappen.

We oefenen druk uit op bedrijven om zich aan internationale regelgeving te houden en om voorzichtig te opereren in conflictgebieden. We vragen bedrijven ook om de lokale bevolking te betrekken bij besluitvormingsprocessen over land en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

lees meer
Updates in dit dossier