SOMO pleit samen met 58 andere NGO’s voor wetgeving die Europese bedrijven verplicht om actief de herkomst van hun grondstoffen in kaart te brengen.

nieuwe-eu-wetgeving-kan-bijdragen-aan-meer-verantwoorde-inkoop-van-grondstoffen

Omdat de winning van mineralen in verschillende regio’s bijdraagt aan de financiering van conflicten en mensenrechtenschendingen, moeten bedrijven daar verantwoordelijkheid voor nemen. De Europese Commissie heeft een initiatief aangekondigd om deze wetgeving werkelijkheid te laten worden.De omvang van de Europese markt is dusdanig dat zij wereldwijde productieketens kan beïnvloeden en transparantie kan creëren. De coalitie van NGO’s is daarom erg blij met de aankondiging van dit beleid en zet in een position paper uiteen wat het probleem is en aan welke voorwaarden Europese wetgeving moet voldoen om het probleem op te lossen. Zo moeten internationale standaarden als die van de VN en OESO leidend zijn. Dit zijn standaarden waarin het due diligence-concept werd geïntroduceerd: bedrijven identificeren de risico’s op negatieve maatschappelijke impact, nemen maatregelen om negatieve impact voorkomen en dragen bij aan herstel of compensatie wanneer toch schade is toegebracht.

De 59 Europese organisaties willen dat zulke wetgeving:

  • een verplichtend karakter krijgt voor alle schakels in de toeleveringskete
  • een wereldwijde focus heeft, zodat due diligence op ketens in alle conflictgebieden en gebieden met een hoog conflictrisico wordt toegepast
  • betrekking heeft op alle grondstoffen
  • gebaseerd wordt op het due diligence concept van de OESO en VN
  • onderdeel is van een bredere aanpak om de vernietiging van het milieu en de bijbehorende middelen van bestaan te voorkomen.