Ter gelegenheid van de Europese Dag tegen Mensenhandel, op 18 oktober, brengen La Strada International en SOMO een handboek uit voor ngo’s over het betrekken van het bedrijfsleven bij de aanpak van mensenhandel.

De rol die bedrijven spelen bij mensenhandel varieert van directe verantwoordelijkheid voor uitbuiting, tot de rol van partner bij het voorkomen van mensenhandel. Het handboek biedt ngo’s kennis en instrumenten op dit terrein, in de vorm van feiten, cijfers en strategische adviezen.

Europese ngo‘s stuiten regelmatig op gevallen van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schatte in 2012, dat alleen al in de Europese Unie (EU), jaarlijks 880.000 mensen zich in een gedwongen arbeidssituatie bevonden. Dwangarbeid en mensenhandel komt in veel verschillende sectoren voor zoals de landbouw, zorg en de bouw. Deze sectoren zijn grotendeels afhankelijk van migrantenarbeiders die minder toegang hebben tot rechtsbescherming en minder steun van familie en vrienden hebben.

De rol van bedrijven in de strijd tegen mensenhandel

De Verenigde Naties (VN), ILO en de EU betrekken steeds vaker het bedrijfsleven bij de aanpak van mensenhandel. Het VN ‘ Business and Human Rights’ framework schetst duidelijke verantwoordelijkheden op dit vlak. Hoewel het bedrijfsleven een belangrijke stakeholder is, spreken Europese ngo’s ze nog niet vaak aan op hun rol in de strijd tegen mensenhandel en dwangarbeid.

De kloof dichten

Het handboek wil deze kloof dichten door het bieden van ondersteuning en achtergrondinformatie aan Europese ngo’s die werken op het thema mensenhandel. De volgende onderwerpen komen aan bod in het handboek:

  • De verschillende kwetsbare sectoren.
  • Stappen die het bedrijfsleven kan ondernemen om te vermijden dat ze bijdragen aan mensenhandel (gebaseerd op bestaande richtlijnen en toolkits).
  • Bestaande internationale kaders op het gebied van bedrijven en mensenrechten (VN, ILO en EU). Hieronder valt ook de plicht van landen om mensenrechten te beschermen op het gebied van werk-gerelateerde mensenrechtenschendingen.
  • Ervaringen van andere ngo’s, variërend van campagnes voor ‘corporate justice’ tot het indienen van klachten bij ngo-bedrijfspartnerschappen en multi-stakeholder initiatieven.
  • Suggesties voor de verschillende strategieën die ingezet kunnen worden bij het betrekken en verantwoordelijk maken van de private sector de strijd tegen mensenhandel.
  • Een bijlage met verwijzing naar literatuur en informatie over de belangrijkste organisaties en instellingen die zich met het thema ‘Bedrijfsleven en mensenrechten’ bezighouden.

SOMO en La Strada International geloven dat het de hoogste tijd is dat de private sector betrokken wordt bij de bestrijding van mensenhandel. Ngo’s moeten kritisch en strategisch nadenken over de rol van bedrijven bij de preventie en aanpak van mensenhandel en de manier om dit te bereiken.

Download