Direct naar inhoud

Nieuw convenant kleding en textiel: geen stem voor lokale arbeiders

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Arbeiders in de textiel- en kledingindustrie hebben geen plek gekregen in het nieuwe convenant ‘Duurzame Kleding en Textiel’, dat vandaag door de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt gepresenteerd. Het convenant is een compromis tussen Nederlandse brancheorganisaties, vakbonden, ngo’s en de overheid.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) vindt dat arbeidsrechtenorganisaties in productielanden een te kleine rol krijgen, waardoor de stem van de mensen die de problemen aan den lijve ondervinden te weinig gehoord wordt. Onafhankelijke controle op wat er werkelijk door bedrijven gedaan wordt ontbreekt grotendeels.

Geen onafhankelijke controle

De grote zwakte van dit convenant is, volgens SOMO, dat er onvoldoende plek is ingeruimd voor onafhankelijke, lokale arbeidsrechtenorganisaties. “Het nog op te tuigen secretariaat van het convenant moet de plannen en de rapportages van de aangesloten bedrijven straks controleren, maar alleen ‘steekproefsgewijs’, en vanuit Nederland. Onafhankelijke ogen en oren op de grond worden daar niet of nauwelijks bij ingeschakeld. Een groot gemis”, stelt onderzoeker Pauline Overeem van SOMO.

Afgehaakt

Tot december 2015 was SOMO bij de onderhandelingen betrokken, en heeft ideeën en tekstuele voorstellen aangedragen om het convenant te verbeteren; specifiek voor de ‘Handleiding Due Diligence’. “We vinden dat lokale organisaties een grote rol moeten kunnen spelen in de controle op bedrijven. Bedrijven en fabrieken hebben zelf een groot commercieel belang bij een goede uitkomst van controles. Uit onderzoek blijkt dat audits door bedrijven geen betrouwbaar beeld geven van wat er zich in de keten afspeelt”, legt Overeem uit. Omdat lokale partijen een té beperkte rol kregen in het convenant is SOMO eind vorig jaar afgehaakt.

Stap vooruit

“Toch is dit convenant wel een stap voorwaarts”, zegt Overeem. “Kledingbedrijven die zich aansluiten bij dit convenant gaan problemen in hun keten opsporen en aanpakken. Dat is hoognodig: uitbuiting van zeer jonge werknemers, lange werkdagen, extreem lage lonen, onveilige en ongezonde werkplekken en andere misstanden zijn aan de orde van de dag”, aldus Overeem.
SOMO moedigt bedrijven aan zich bij het convenant aan te sluiten en zich maximaal in te zetten voor meer transparantie en verbeteringen in de keten. Maar dan wel door lokale arbeidsrechtenorganisaties een bepalende stem te geven bij het in kaart brengen van problemen in de ketens, bij het opstellen van concrete verbeterplannen, en vooral ook bij de controle op wat bedrijven (zeggen te) doen om schendingen te voorkomen en aan te pakken. SOMO roept bedrijven op hierbij samen te werken met organisaties als de (internationale) vakbonden, Schone Kleren Campagne en Stop Kinderarbeid Coalitie.

“Uiteindelijk moeten we toe naar een situatie waarin lokale organisaties – vakbonden en ngo’s die werknemers vertegenwoordigen – alle ruimte krijgen hun aangewezen rol te spelen. Door deze organisaties bij de uitvoering van dit convenant te betrekken worden hun capaciteit en aanzien versterkt”, aldus Overeem namens SOMO.

SOMO zal de uitvoering van het convenant kritisch volgen.

Meer informatie over het Convenant ‘Duurzame Kleding en Textiel is te vinden op de website van de SER(opens in new window) .

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.