President Obama van de Verenigde Staten presenteerde op 4 mei een plan om constructies te bestrijden die Amerikaanse multinationals gebruiken om belasting te ontwijken. Hierin noemde hij Nederland, samen met Ierland en Bermuda, één van de kernlanden in deze belastingontwijkende constructies. Echter, na verontwaardigde reacties van het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft Obama Nederland weer van de lijst geschrapt.

President Obama van de Verenigde Staten presenteerde op 4 mei een plan om constructies te bestrijden die Amerikaanse multinationals gebruiken om belasting te ontwijken. Hierin noemde hij Nederland, samen met Ierland en Bermuda, één van de kernlanden in deze belastingontwijkende constructies. Echter, na verontwaardigde reacties van het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft Obama Nederland weer van de lijst geschrapt.

Desondanks heeft de Nederlandse belastingwetgeving wel degelijk kenmerken van een belastingparadijs. SOMO heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het Nederlandse belasting systeem, en laten zien dat Nederland multinationals de mogelijkheid biedt via gunstige fiscale regelingen hun belastingdruk in het buitenland te verlagen. Op basis hiervan is het niet verbazend dat Nederland door Obama werd genoemd als één van de kernlanden in constructies van Amerikaanse multinationals om belasting te ontwijken.