Een onderzoek naar de lobby voor toelating van een onkruidbestrijdingsmiddel

Dit onderzoek richt zich op de hernieuwde toelating van glyfosaat, de actieve stof in de meest gebruikte onkruidverdelgers op de Europese markt, waaronder Roundup van de landbouwgigant Monsanto. Hoewel er door wetenschappers getwist wordt over de vraag of de stof wel of niet kankerverwekkend is, werd het middel in de zomer van 2016 toch opnieuw toegelaten tot de Europese markt. Dit gebeurde ondanks fel protest vanuit maatschappelijke organisaties, en een gebrek aan steun onder de lidstaten.

Dit rapport analyseert de manier waarop het bedrijfsleven heeft gelobbyd voor de hernieuwde toelating van glyfosaat. Deze analyse van de besluitvorming maakt inzichtelijk hoe corporate capture in de praktijk werkt, en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

lees meer minder
publication cover - Een giftige lobby
Download Een giftige lobby (1 MB)
Download
wilt u een donatie doen?