Foto:Lobbywatch NL

Lobbywatch is een nieuwe Nederlandse coalitie die zich inzet voor transparante lobby. Het initiatief wordt vandaag officieel gelanceerd met een website, nieuw onderzoek en een manifest met aanbevelingen om lobby in Nederland beter te reguleren en besluitvorming transparanter te maken.

Invloed bedrijfsleven

Het eerste onderzoek van de Lobbywatch-coalitie gaat over de lobby rond de (hernieuwde) toelating van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. De onderzoekers concluderen dat het bedrijfsleven in dit geval grote invloed heeft gehad op de besluitvorming. Zo kwam de beoordeling van de EU en Nederland tot stand op basis van door de industrie zelf aangeleverde studies. Daarnaast is er actief gelobbyd richting staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken).

Omstreden onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat Van Dam de argumenten van het bedrijfsleven grotendeels heeft overgenomen. Vooral de stelling dat ‘de wetenschap’ geen bezwaar ziet tegen toelating van glyfosaat valt op, omdat een bekende studie van de World Health Organisation (WHO) het tegenovergestelde concludeert. Op basis van deze omstreden conclusie negeerde Van Dam het voorzorgsbeginsel dat burgers moet beschermen tegen stoffen waarvan de veiligheid niet is vastgesteld.

Maak lobby transparant

Volgens Lobbywatch toont het onderzoek aan dat de Nederlandse overheid te weinig inzicht geeft in de wijze waarop zij belangen weegt. Hierdoor ontstaat een risico dat belangen niet gelijk worden gewogen. Lobbywatch heeft daarom een manifest opgesteld waarin zij de politiek oproept om lobby beter te reguleren. De overheid moet meer openheid geven over de inbreng van externe partijen, zowel van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke onderzoeken in de besluitvorming. Daarnaast pleiten de betrokken organisaties voor meer inzicht in de agenda’s van verantwoordelijke bestuurders, politici en ambtenaren.
Lobbywatch is een samenwerkingsverband dat wordt aangestuurd door: Transparancy International Nederland, Transnational Institute (TNI), SOMO, Milieudefensie en foodwatch Nederland.