Direct naar inhoud

E-waste: aanpak van het probleem

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Met wijzigingen in de recycling en productie van consumenten elektronica kan het probleem van elektronica afval (‘e-waste’) worden aangepakt. Het vandaag door SOMO gepubliceerde ‘E-waste policy paper’ geeft voorstellen voor beleid en actie.

Rapportages over de groeiende elektronica afvalberg in Azië en Afrika verschijnen bijna wekelijks in de media. De onverantwoordelijke dump van e-waste veroorzaakt milieu- en sociale problemen, zowel aan het begin als aan het einde van de levenscyclus van elektronicaproducten. Wanneer metalen uit de afgedankte apparaten niet worden gerecycled, veroorzaakt dit een toenemende vraag naar gewonnen metalen voor nieuwe elektronicaproducten. Het winnen van metalen uit mijnen heeft vaak destructieve gevolgen voor het milieu en veroorzaakt onder bepaalde omstandigheden serieuze gezondheidsproblemen bij mijnwerkers. Aan het einde van de levenscyclus, wanneer de e-waste wordt gedumpt, op vuilnisbelten gestort of niet op de juiste manier gerecycled, veroorzaakt dit milieuverontreiniging en schadelijke gevolgen voor de gezondheid van lokale gemeenschappen en informele afvalverwerkers in ontwikkelingslanden.

Dit beleidspaper geeft Europese overheden, de elektronicasector en NGO’s een overzicht van de huidige stand van zaken rondom e-waste en adviseert in de aanpak van het probleem. De huidige herziening van de Europese richtlijn voor Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) verschaft in dit opzicht belangrijke kansen. De complexiteit van het e-waste probleem vraagt om een diverse aanpak. Ten eerste is toename van inzameling, hergebruik en recycling van afgedankte elektronica een belangrijk element in de oplossing van het e-waste probleem. Wanneer oude elektronica als mobiele telefoons, en laptops apart worden ingezameld kunnen de meeste van de metalen in de producten gerecycled en hergebruikt worden. Meer recycling betekent dat minder nieuwe materialen onttrokken worden aan de aarde en dat de milieu- en gezondheidskosten van ons giftige afval niet langer op de rekening van ontwikkelingslanden komen. Echter, met recycling kan nooit worden voldaan aan de toenemende vraag naar nieuwe grondstoffen voor de nog steeds groeiende productie van elektronica. Ook maken innovatieve trends in de ontwikkeling van elektronica het ontmantelen en recyclen van producten in de toekomst complexer. Om dit aan te pakken is een verschuiving naar meer zogenaamde ecodesign gewenst; ontwerpers van toekomstige elektronica moeten het gebruik van giftige of niet-vervangbare materialen zo veel mogelijk voorkomen en hun producten op zo een wijze ontwerpen dat ze gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden en de materialen hergebruikt.

Dit beleidspaper geeft specifieke beleidsopties en aanbevelingen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke groepen voor het stimuleren van inzameling, hergebruik en recycling van e-waste en voor de inzet van ecodesign.

download publicatie(opens in new window)

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.