Direct naar inhoud

Duurzaam inkopen in de ICT hardware sector

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Duurzaam inkopen in de ICT hardware sector stond centraal tijdens een door SOMO georganiseerde werkconferentie waar vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s aan deelnamen.

In juni 2005 nam de Tweede Kamer een motie aan van Koopmans (CDA) en De Krom (VVD) waarin staat dat in 2010 voor ‘100% van de rijksaankopen en rijksinvestingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meegenomen moet worden’. Hier valt ook het duurzaam inkopen van ICT hardware producten (PC’s, printers, scanners, beamers, servers en routers) onder.

SOMO zet zich met name in voor de sociale criteria van duurzaam inkopen. Hierover vindt veel discussie plaats tijdens de bijeenkomst. Zo blijken bijvoorbeeld de 4 ILO basisnormen , die vaak als selectiecriteria voor sociale aspecten gebruikt worden, in een land als China niet gebruikt te kunnen worden. Vrijheid voor vakbewegingen is hier namelijk niet mogelijk. Een ander discussiepunt is de inachtneming van het maximale aantal werkuren. Het dilemma is dat werknemers die niet ‘mogen’ en kunnen overwerken, de resterende tijd bij andere bedrijven werken om zo toch extra geld te verdienen.

De eigen Code of Conduct van bedrijven wordt gezien als een goed en positief begin. De code verwijst echter naar de nationale wetgeving in het land van opereren, waardoor de eisen minder hoog zijn. Ook, zo geven de NGO’s aan, moet de code scherper en ook echt nageleefd worden. Daarnaast zijn transparantie en ‘traceability’ van groots belang; de consument moet kunnen nagaan welke fabriek een bepaald product gemaakt heeft.

Een prangende vraag waar veel aanwezigen mee zitten is of de duurzaamheidseisen in de aanbesteding nu ook leiden tot hogere kosten. Ervaringen bij het Ministerie van VROM tonen echter aan dat dit niet het geval is. Er moet dan naast de aankoopsprijs wel gekeken worden naar de kosten voor gebruik en onderhoud.

Of het gaat lukken om voor 2010 het gehele inkoopbeleid voor de rijksoverheid te verduurzamen? Geen van de aanwezigen beantwoordt de stelling met een volmondig ja. Het is voor alle partijen een grote uitdaging.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.