Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

Over SOMO

Over het onderzoek en de financiering van SOMO

Over werken bij SOMO

Over SOMO

Wat staat de afkorting SOMO voor?

SOMO staat voor Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Wat is de geschiedenis van SOMO?

Grote groepen Nederlanders verklaarden zich begin jaren ‘70 van de 20e eeuw solidair met de hervormingspolitiek van de Chileense president Allende. Het proces van democratisering van de Chileense economie werd bedreigd door de manipulaties van multinationale (Amerikaanse) ondernemingen met belangen in Chili. De gewelddadige omverwerping van de regering Allende in 1973 wekte daarbij massale woede op tegen “de multinationals”. Enkele ‘Derde wereld’ organisaties en sympathisanten besloten tot de oprichting van een onderzoeksbureau, om de activiteiten en belangen van die multinationals in kaart te brengen. Dit leidde in 1973 tot de oprichting van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Tot de initiatiefnemende organisaties behoorden de X-Y Beweging en Sjaloom.

Wat probeert SOMO te bereiken?

Met ons onderzoek, dienstverlening en netwerk willen we bijdragen aan een sociale, ecologische en economisch duurzamere wereld. Lees meer in onze Missie en visie of in ons strategisch plan.

Wat bereikt SOMO daadwerkelijk?

Door integratie van kennis en actie zijn de onderzoeksresultaten van SOMO direct inzetbaar voor lobby en campagnes van maatschappelijke organisaties en netwerken. Rapporten van SOMO spelen regelmatig een rol in de besluitvorming van nationale en internationale beleidsmakers. Daarnaast opent SOMO door middel van onderzoek en verificatie de dialoog met bedrijven, die in veel gevallen direct reageren en zich inzetten voor het verbeteren van de situatie.

Hoe kan ik het laatste nieuws van SOMO volgen?

Meld u aan voor onze twee-maandelijkse digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en publicaties.

Wat doet SOMO zelf op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaamheid staat zowel in het primaire proces als in de ondersteunende processen van SOMO centraal. Om duurzaam inkopen in de bedrijfsvoering te bevorderen heeft SOMO zowel een duurzaamheidbeleid op reizen als op inkoop:


Wat doet SOMO op het gebied van diversiteit?

In het diversiteitsbeleid van SOMO staat beschreven wat SOMO op het gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit nastreeft en onderneemt.

Wat doet SOMO zelf aan lobby?

Recente lobby statements zijn te vinden op de Lobby pagina.

Wat zijn de bankgegevens van SOMO?

Over het onderzoek en de financiering van SOMO

Hoe wordt SOMO gefinancierd?

Het grootste deel van onze inkomsten komt van overheden en particuliere fondsen. We ontvangen ook subsidies en lidmaatschapscontributies voor de netwerken (MVO Platform(opens in new window) , GoodElectronics(opens in new window) , Tax Justice Nederland(opens in new window) , Lobbywatch(opens in new window) en OECD Watch(opens in new window) ) die we coördineren. Een klein deel van ons inkomen komt uit opdrachten voor onderzoek en andere diensten, die we verlenen aan niet-commerciele partijen zoals maatschappelijke en publieke organisaties. Bekijk onze klanten. Hierover heffen we BTW. SOMO accepteert geen subsidie of andere inkomsten van bedrijven of bedrijfsfondsen. Lees meer over onze financiering.

Kan ik financiering krijgen van SOMO?

We zijn geen fonds. We zijn wel regelmatig hoofdaanvrager van een subsidie namens een consortium of alliantie van organisaties. In deze gevallen worden de projectpartners vanaf de start betrokken bij de financieringsaanvraag. Soms zoeken we partners om delen van specifieke onderzoeken voor ons uit te voeren. De voorwaarden hiervoor worden beschreven in een tenderprocedure die gepubliceerd wordt op onze website.

Hoe onafhankelijk is SOMO?

We zijn volledig onafhankelijk. We accepteren geen financiering die onze onafhankelijkheid op wat voor manier ook belemmert. We zijn een niet-commerciële, missiegedreven organisatie. We richten ons onderzoek en onze activiteiten in vanuit onze eigen missie om het algemeen belang te dienen.

Werkt SOMO in opdracht of worden projecten uit eigen initiatief gestart?

Beide. We zijn een maatschappelijke organisatie die vanuit haar missie werkt en door de samenwerking in netwerken en consultatie van partnerorganisaties een duidelijk beeld heeft van projecten en activiteiten die nodig zijn om duurzame en sociale economische ontwikkeling te stimuleren.

Welke diensten biedt SOMO aan?

In aanvulling op onze eigen agenda, leveren we ook onderzoek, training en advies aan maatschappelijke organisaties en (semi-) publieke instellingen. We hebben veel kennis over de invloed van de private sector op duurzame ontwikkeling. Wij leveren onderzoek, training en advies aan maatschappelijke organisaties waarmee zij meer invloed kunnen uitoefenen op bedrijven en overheden. Zo dragen we bij aan het succes van publiekscampagnes, debatten en partnerschappen met bedrijven.

Wat kan SOMO doen voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen?

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kunnen in onze publicaties informatie vinden over sociale, milieu- en mensenrechtenproblemen die zich kunnen voordoen in de ketens en sectoren waarin het betreffende bedrijf actief is. Als onderdeel van een risico-analyse op betrokkenheid bij schendingen van internationale normen, doen bedrijven er daarom verstandig aan om relevante rapporten en andere publicaties te raadplegen. Daarnaast biedt ons werk vaak een goed inzicht in de wensen en zorgen die er leven bij stakeholders, met name in ontwikkelingslanden. Ook doen we aanbevelingen ten aanzien van inrichting en uitvoering van multi-stakeholder initiatieven.

Heeft SOMO een gedragscode voor haar onderzoek?

Ja. Onze gedragscode is samengesteld uit regels die van toepassing zijn op het werk van SOMO en ook gehanteerd worden in richtlijnen voor journalisten en codes voor wetenschappers. De complete gedragscode is beschikbaar op de website van SOMO. De code beslaat onder andere de volgende onderwerpen: effectiviteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, kwaliteit, transparantie, samenwerking, recht op wederhoor, en verantwoording.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de werkwijze van SOMO?

SOMO wil graag leren van de klachten of ideeën die mensen hebben over het werk van SOMO. Om een klacht of idee in te dienen kunt u een online klachtenformulier invullen of ons een brief sturen. De complete klachtenprocedure is ook op de website te vinden in de SOMO Gedragsregels.

Over werken bij SOMO

Hoe kan ik bij SOMO komen werken?

We maken onze vacatures bekend op onze eigen website en publiceren deze ook op www.oneworld.nl. Als er geen vacatures op de site vermeld staan en je bent geïnteresseerd in werken met of bij SOMO, in dienst of als freelancer stuur dan een motivatie en CV naar jobs@somo.nl.

Biedt SOMO stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten aan?

Ja, SOMO heeft ongeveer vijf stageplekken die gelijktijdig ingevuld kunnen worden. De thema’s en werkzaamheden kunnen variëren van onderzoek tot netwerkcoördinatie van communicatie tot financiële administratie. Als je geïnteresseerd bent in een stage bij SOMO stuur dan een motivatie en CV naar jobs@somo.nl.

Stages bij SOMO hebben het karakter van een werkstage, waarbij de stagiair wordt ingezet op één of meerdere projecten die worden uitgevoerd. Echte afstudeeronderzoeken kunnen niet in stagevorm bij SOMO worden uitgevoerd. Binnen een werkstage is er natuurlijk wel enige ruimte om zelfstandig een eigen onderzoek uit te voeren die aan de wensen en eisen van je opleiding voldoen.

Regelmatig publiceert SOMO stagevacatures op haar eigen website of op www.oneworld.nl, maar als je zelf een duidelijk idee hebt op welk onderdeel van het werkgebied van SOMO je een stage zou willen doen, stuur dan gerust een brief.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.