Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit

SOMO wil een intersectorale benadering van gender en diversiteit integreren in haar werk en interne organisatie, op basis van een analyse van dynamische en diverse machtsverhoudingen. SOMO bevordert diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit op drie niveaus:

 1. organisatieniveau;
 2. samenwerkingsniveau;
 3. strategisch / projectniveau.
 Statistieken  Vrouw  Man
 Raad van Toezicht  2  1
 Algemeen directeur  1  0
 Programmamanagers  1  0
 Onderzoekers/coordinatoren  13  9
 Communicatie 2 2
 Overige staf  4  2
 Totaal 23  14

 

Op organisatieniveau wordt beleid geïmplementeerd om:

 • Een genderevenwicht te hebben en diversiteit op bestuurs- en managementniveau te bevorderen;
 • Diversiteit in vacatures, werving en selectie te bevorderen;
 • Inclusieve besluitvorming te bevorderen door het implementeren van een horizontale manier van organiseren, collectieve strategische besluitvorming en participatieve beleidsontwikkeling;
 • Sensibiliseren en trainen van het personeel om gender en diversiteit/intersectionaliteit te integreren in alle elementen van het werk (minstens één workshop/opleiding per jaar)
 • Gender focus op te nemen in de interne audits van SOMO processen.

Op samenwerkingsniveau worden processen geïmplementeerd om:

 • Nieuwe partners te boordelen op gender/diversiteit in de organisatie;
 • Genderstrategieën in de samenwerkingsprojecten met onze partners te plannen en te monitoren;
 • Samen te werken met gender- en feministische groepen in verschillende projecten en campagnes over de hele wereld.

Op strategie- en programmaniveau:

 • Is SOMO begonnen met het integreren van gender / intersectionaliteit als een van de aandachtsgebieden.
 • Hebben we onderzoeksmethoden ontwikkeld voor genderaspecten in productieketenonderzoek.
 • Voeren we onderzoek uit op het gebied van intersectionaliteit, bijvoorbeeld naar het genderbeleid van Nederlandse banken (samen met de Eerlijke Geldwijzer); Gender en de OESO-richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten; Gender en belastingrechtvaardigheid.

Diversiteitsdoelstellingen

SOMO investeert in agendasetting, bewustwording en het bieden van instrumenten om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit te bevorderen. We streven naar een groter aantal collega’s die een intersectorale benadering van diversiteit en gender integreren in hun werk op zowel programmatisch als organisatorisch niveau.

De voortgang wordt gemonitord door de werkgroep ‘intersectionaliteit en gender’. Deze werkgroep komt vier keer per jaar samen met de algemeen directeur om het proces te bespreken en acties te bepalen om het continue leerproces te stimuleren. De werkgroepen geven ook advies over nieuwe vacatures om het wervings- en selectieproces te verbeteren.