Direct naar inhoud
Marjory Haringa

Integriteit en diversiteit

SOMO heeft een gedetailleerd integriteitsbeleidsplan, dat erop gericht is om onethisch handelen en ander misbruik te voorkomen. Het beleidsplan omvat ook een procedure voor optreden bij vermeend wangedrag.

Alle medewerkers van SOMO dienen zich te houden aan de SOMO Gedragsregels. Deze gedragscode bevat richtlijnen voor onderzoek dat wij zelf doen en onderzoek dat derden voor SOMO verrichten. De code beslaat onder andere de volgende onderwerpen: effectiviteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, kwaliteit, transparantie, samenwerking, recht op wederhoor, en verantwoording.

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit

SOMO wil een intersectorale benadering van gender en diversiteit integreren in haar werk en interne organisatie, op basis van een analyse van dynamische en diverse machtsverhoudingen. SOMO bevordert diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit op drie niveaus:

  1. organisatieniveau;
  2. samenwerkingsniveau;
  3. strategisch / projectniveau.

Gender tabel
Raad van Toezicht 2 1
Algemeen director 1 0
Programmamanagers 1 0
Onderzoekers / coördinators 13 9
Communicatie 2 2
Overige stafleden 4 2
Totaal 23 14

Op organisatieniveau wordt beleid geïmplementeerd om:

Op samenwerkingsniveau worden processen geïmplementeerd om:

Op strategie- en programmaniveau:

Diversiteitsdoelstellingen

SOMO investeert in agendasetting, bewustwording en het bieden van instrumenten om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit te bevorderen. We streven naar een groter aantal collega’s die een intersectorale benadering van diversiteit en gender integreren in hun werk op zowel programmatisch als organisatorisch niveau.

De voortgang wordt gemonitord door de werkgroep ‘intersectionaliteit en gender’. Deze werkgroep komt vier keer per jaar samen met de algemeen directeur om het proces te bespreken en acties te bepalen om het continue leerproces te stimuleren. De werkgroepen geven ook advies over nieuwe vacatures om het wervings- en selectieproces te verbeteren.

Klacht indienen

Heeft u een klacht, laat het ons dan graag weten via ons online klachtenformulier of via SeeHearSpeakUp(opens in new window) , een onafhankelijke meldingsdienst voor klokkenluiders. SeeHearSpeakUp treedt onpartijdig op bij mogelijke schendingen van het beleid of de gedragscode van SOMO.

U kunt een klacht indienen bij SeeHearSpeakUp via een online formulier(opens in new window) , per e-mail of telefoon:

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.