Direct naar inhoud

Buy IT fair

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Hoewel de elektronica-industrie economische groei genereert en wereldwijd werkgelegenheid biedt, kent de sector ook schaduwzijden. Schendingen van mensenrechten en structurele arbeidsconflicten zijn, naast de zorgwekkende milieuproblematiek, aan de orde van de dag. Dit speelt zowel bij de grondstofwinning als bij de productie van onderdelen en verwerking van afgedankte IT hardware. Welke duurzame stappen kunnen IT grootgebruikers als overheden, bedrijven en organisaties in Nederland nu zetten? Concrete aanbevelingen op dat vlak vind je in de folder ‘buy IT fair – duurzaam inkopen van computers’. Deze verscheen onlangs in het kader van de Procure IT Fair campagne.

Door de omvangrijke volumes die overheden, bedrijven en andere organisaties inkopen hebben zij een grote inkoopmacht ten opzichte van de leveranciers en producenten van IT hardware. SOMO ziet duurzaam inkopen daarom als een effectief middel om computerproducenten aan te zetten tot duurzaam beheer van hun productieketen. Verbeterde milieuzorg, goede arbeidsomstandigheden en naleving van arbeidsrechten in de wereldwijde elektronicasector zijn daarbij het uiteindelijke doel.

De Nederlandse regering heeft in 2005 de ambitie uitgesproken dat met ingang van 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen bij 100% van de rijksoverheidinkopen. Dit is echter nog lang niet het geval. De criteria voor het duurzaam inkopen van IT hardware die door AgentschapNL (voorheen SenterNovem) zijn ontwikkeld beschouwt SOMO slechts als ondergrens. Specifieke sociale criteria voor de inkoop van computers zijn er niet, ondanks de enorme problemen in deze industrie. Bovendien hebben vrijwel alle computers die tegenwoordig op de markt gebracht worden, het door AgentschapNL vereiste EnergyStar 5 label al.

Hoewel de criteria op dit moment herzien worden, legt de Nederlandse overheid de lat niet erg hoog. Om de computerindustrie te verduurzamen is er méér nodig. In de folder buy IT fair – duurzaam inkopen van computers geeft SOMO aan welke duurzaamheidseisen er aan aanbieders van computers gesteld moeten worden om verbeteringen in de productieketen te kunnen verwezenlijken. Ook geeft SOMO aan hoe beleidsmakers, inkopers en gebruikers van computers hun invloed kunnen aanwenden om duurzaam inkopen tot een realiteit te maken.

De buy IT fair – duurzaam inkopen van computers laat in een kort overzicht zien hoe overheden, bedrijven en andere organisaties hun (inkoop)macht kunnen aanwenden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de internationale productieketen van computers. Deze folder is een beknopte uitgave van de eerder verschenen inkopersgids buy IT fair – Handleiding voor het duurzaam inkopen van computers. Deze uitgebreidere gids laat concreet zien hoe inkopers duurzaamheidseisen in tenders kunnen opnemen en zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de computerindustrie. Zowel de gids als de brochure verschenen in het kader van Procure IT Fair. Dit is een campagne van Europese maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO, die pleiten voor duurzaam inkopen en zich daarbij richten op producenten, beleidsmakers, inkopers en (institutionele) gebruikers van computers.

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.