In een gezamenlijke brief vraagt een coalitie van Europese maatschappelijke organisaties (waaronder SOMO) om een overleg met vicevoorzitter Frans Timmermans. In dit gesprek zou gesproken moeten worden over de vraag of een internationaal bindend verdrag nodig is waarmee bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen ter verantwoording geroepen kunnen worden, en slachtoffers van schadelijke bedrijfsactiviteiten toegang krijgen tot gerechtigheid.

De coalitie is van mening dat de Europese Unie een leidende rol moet spelen in het respecteren van mensenrechten en het milieu door bedrijven, onder meer via bindende regionale en internationale instrumenten. En dat de Europese Unie zich moet inzetten voor de bescherming van de rechten van de mens en het algemeen belang, in plaats van onevenredige bescherming van de winsten en belangen van bedrijven. Dit zal een belangrijke kwestie zijn voor burgers bij de EU-verkiezingen.

Lees het volledige Engelstalige artikel: EU must lead in establishing binding instruments against corporate misconduct