Foto:Markus Spiske / Unsplash

Platform Authentieke Journalistiek heeft voor Follow the Money een artikel geschreven over het zogenaamde ABDUP-overleg, mede aan de hand van Wob-stukken en onderzoek van SOMO. In het ABDUP-overleg zijn de Nederlandse multinationals AkzoNobel, Shell (Bataafsche Petroleum Maatschappij, een oude benaming voor het oliebedrijf), DSM, Unilever en Philips vertegenwoordigd. In dit artikel zetten de journalisten uiteen wat de rol van dit samenwerkingsverband is en op welke dossiers zij invloed uitoefenen op de overheid.

Wob-stukken laten zien dat ABDUP nog altijd actief is en, zoals in de kwestie van de dividendbelasting, nog altijd invloed probeert uit te oefenen op de politiek. Jasper van Teeffelen, onderzoeker bij SOMO, deed een Wob-verzoek bij drie ministeries om alle documenten over ABDUP vanaf 2010 op te vragen: “Het viel ons op dat ABDUP in verschillende ambtelijke documenten van het ministerie van Financiën naar voren komt als een van de lobbyclubs waarmee overleg plaatsvindt. Omdat er in openbare bronnen vrijwel niets over hen is te vinden, wilden we meer boven tafel krijgen.

De precieze invloed van ABDUP is inderdaad lastig te bepalen, maar het is tekenend voor het gebrek aan transparantie over lobbies in Nederland dat er zo weinig over deze clubs bekend is. We hebben met het debacle rond de dividendbelasting kunnen zien hoe invloedrijk lobby’s kunnen zijn, dus het is hoog tijd dat de politiek eens echt inzicht verschaft in hoe er gelobbyd wordt en met wie waarover gesproken wordt”, aldus Jasper van Teeffelen.

Lees het volledige verhaal over ABDUP op Follow the Money.