Foto:mystic_mabel / Flickr

Om bloot te leggen hoe het besluit tot stand kwam om de dividendbelasting af te schaffen, heeft SOMO uitgebreid onderzoek gedaan naar de lobby tegen de dividendbelasting.

WOB verzoek 2016

Vorig jaar in november publiceerden we op basis van Wob-documenten die wij in 2016 samen met Oxfam Novib boven tafel kregen dat o.a. VNO-NCW al meer dan tien jaar lobby’t tegen de dividendbelasting. We deden onderzoek naar de agenda’s van de betrokken bewindspersonen: met wie praten Rutte, Wiebes en Snel nu? En we lieten zien hoe de afschaffing van de dividendbelasting en de verlaging van de vennootschapsbelasting dankzij de jarenlange lobby van VNO-NCW en co. onder andere wisselgeld waren voor de Europese aanpak van belastingontwijking.

WOB verzoek 2018

We misten alleen nog wel veel cruciale informatie. Wat was de rol van Shell, Unilever, Philips en AkzoNobel? Hoe ver voert de lobby terug? Daarom diende SOMO in januari 2018 een nieuw Wob-verzoek in. We vroegen om alle documenten met betrekking tot gesprekken over de dividendbelasting tussen het Ministerie van Financiën en Shell, Unilever, Philips, AkzoNobel, VNO-NCW, AmCham, de NOB, etc., sinds 2004. In 2005 kondigde toenmalig staatssecretaris Joop Wijn namelijk al aan dat op termijn de dividendbelasting afgeschaft zou worden. Omdat we ook wilden weten hoe er intern bij Financiën over de dividendbelasting gesproken werd, en hoe er op deze lobby gereageerd werd, vroegen we ook alle interne memo’s, notities, correspondentie, gespreksverslagen, etc. op over dezelfde periode.

Over de Wob-stukken is al uitgebreid bericht door RTL, NOS en Trouw. Deze laten zien hoe lang Rutte al bezig is met de afschaffing, en hoe ook de VVD zelf en Shell en co. al jarenlang lobbyen tegen de dividendbelasting.

Klik hier om zelf de Wob-stukken te lezen.

Het antwoord van het ministerie van Financiën:

Dit is een onderzoek in het kader van LobbyWatch, een initiatief van maatschappelijke organisaties voor meer transparantie over lobby.