De ondergetekende organisaties uiten hun ernstige bezorgdheid en teleurstelling over het uitblijven van publicatie van de database, van ‘all business enterprises involved in Israeli settlements’, in overeenstemming met VN-resolutie 31/36 (2016).

Deze week komt de VN-mensenrechtenraad in Genève bijeen voor zijn 42e zitting. De Raad heeft tijdens zijn 34e zitting, in maart 2017, opgeroepen om de gegevens uit de database door te geven.