Foto:Magnus Halsnes (via Flickr CC, ATT, NC)

Het Arabische mensenrechtencentrum op de Golan-hoogvlakte, Al-Marsad, heeft samen met vijftien andere organisaties een urgente oproep gedaan aan verschillende deskundigen van de Verenigde Naties om onmiddellijk in te grijpen en mensenrechten in de bezette Syrische Golan te beschermen.

Download UN Urgent Appeal (268 KB)
Download