SOMO steunt de oproep van Palestijnse maatschappelijke organisaties aan de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Mensenrechten om de VN database van bedrijven die zich bezighouden met activiteiten in illegale Israëlische nederzettingen, openbaar te maken tijdens de 40e zitting van de Mensenrechtenraad in maart 2019.

De afgelopen drie jaar hebben Palestijnse, regionale en internationale maatschappelijke organisaties het belang benadrukt van deze VN-database. Het is een instrument dat op een transparante wijze de regulering van bedrijfsactiviteiten in de bezette Palestijnse gebieden kan vergemakkelijken. Ook kan het bedrijven waarschuwen voor de mogelijke juridische en andere risico’s die ze lopen als een resultaat van hun activiteiten en relaties. Tenslotte kan de database aansprakelijkheid garanderen voor ongunstige gevolgen voor de mensenrechten van deze activiteiten.