Foto:Gino Crescoli via Pixabay

Nu de financiële markten in rep en roer zijn, roept de financiële sector de overheid op tot krachtige maatregelen en extra kapitaal. Jarenlang slaagde de financiële sector erin om drastisch ingrijpen en regulering tegen te gaan, terwijl die juist de huidige financiële problemen hadden kunnen voorkomen.

In een artikel voor openDemocracy stelt Myriam Vander Stichele dat nationale en supra-nationale overheden nu maatregelen moeten nemen om excessen in de financiële sector tegen te gaan En in plaats van aan de zijlijn af te wachten op wat komen gaat, zouden financiële spelers moeten investeren in bedrijven en maatregelen die de economische gevolgen van COVID-19 verzachten.

Lees het hele artikel in het Engels.