Foto:OpenClipart/Pixabay

Staatsobligaties uit ontwikkelingslanden worden steeds populairder bij beleggers wereldwijd, omdat rentepercentages en winsten in ontwikkelde landen dalen. De belangrijkste reden voor de stijgende vraag naar deze obligaties is de manier waarop ze zijn geïntegreerd in beleggingsfondsen, zonder veel rekening te houden met de gevolgen.tOMO/Frans Schupp

In de discussienota ‘De risicovolle verwevenheid tussen beleggingsfondsen en schulden van ontwikkelingslanden‘ neemt SOMO-onderzoeker Myriam Vander Stichele Ghana als een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen beleggingsfondsensector, financiële risico’s en mogelijke nationale crises.

Lees de rest van het artikel in het Engels.