Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft de Europese Commissie miljoenen euro’s uitgetrokken om het onderzoek naar COVID-19 te bevorderen. Ook nationale regeringen hebben veel middelen vrijgemaakt om de ontwikkeling van behandelingen, vaccins en diagnostiek te ondersteunen.

In deze brief laat een brede coalitie van ngo’s – waaronder SOMO –  aan Europese instellingen en  nationale regeringen weten dat ‘business as usual’ zeer ongewenst is. Hiermee doelen de organisaties op de praktijk waarbij marktdynamiek de hoogte van de prijs dicteert, ten koste van  snelle toegang. Waarbij financiële overwegingen – in plaats van gezondheidsbelangen – richting geven aan waar en wanneer producten beschikbaar zullen zijn.

Zij vragen de overheden om in de huidige en toekomstige financieringsaanvragen en -investeringen collectieve, publieke waarborgen op te nemen, zoals:

  • Transparantie over de bijdrage van publiek geld;
  • Clausules over toegankelijkheid en betaalbaarheid;
  • Niet-exclusieve licenties als er eenmaal een vaccin of behandeling is ontwikkeld.