Verslag van de fact-finding missie van augustus 2014. Die missie had tot doel de impact van de Tayan Nuur ijzerertsmijn op mensenrechten en het milieu te identificeren.

 

De mijn is van het Mongoolse bedrijf Altain Nuur en wordt gefinancierd door de European Bank for Reconstruction and Development.

Het rapport is samen met CEE Bankwatch en OT Watch geschreven.

Bekijk hier de online-versie van het rapport met veel videomateriaal.