Op 7 oktober verzorgt Crash Course Economics een eenmalige ‘uitzending’ over de toekomst van het Europese begrotingssbeleid. In deze aflevering besteden we aandacht aan het Europese begrotingsbeleid, naar aanleiding van de debatweek van FiscalMatters: “Al te vaak gebeuren belangrijke beleidsbeslissingen achter gesloten deuren. We hebben een open en toegankelijk debat nodig over de fiscale toekomst van Europa”.

Samen met Ludovic Suttor-Sorel van Finance Watch kijken we naar de huidige begrotingsregels van de EU en hoe die zouden moeten veranderen zodat we beter het hoofd kunnen bieden aan  de uitdagingen rond klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, werkloosheid en volksgezondheid. Hoe kunnen wij, maatschappelijk middenveld, academici en activisten bijdragen aan een beter begrotingsbeleid?

  • Wat zijn de belangrijkste problemen van de huidige EU-begrotingsregels, en in welke mate belemmeren zij landen om de nodige investeringen te doen om veerkrachtige groene economieën op te bouwen?
  • Wat voor soort EU-begrotingskader hebben we nodig om de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken?
  • Welke andere instrumenten moet de EU gebruiken om meer convergentie tussen de lidstaten te bevorderen, en is dit alles haalbaar binnen de euro?

Rechtstreeks aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Zie voor meer info, inschrijven en eerdere edities van crashcourseconomics de website