Met de Aziatische crisis drie jaar geleden beseften de overheden van de westerse landen dat het huidige systeem van vrije kapitaalstromen ook rijke landen kan bedreigen. Daarom besloten ze om de 'financiële architectuur' te hervormen. Tot nu toe is echter weinig fundamenteels veranderd. Zelfs veel aanbevelingen die binnen het neo-liberale denken passen zijn niet uitgewerkt of toegepast. Op en rond de jaarvergaderingen van het IMF en Wereldbank in Praag wordt hier verder over gepraat. Daar zal het onder andere gaan om: normen voor het vrijgeven van financiële en beleidsinformatie; de rol van het IMF in een wereld waar privaat kapitaal domineert; belastingsparadijzen en het betrekken van de private sector in het voorkomen en oplossen van crises. lees meer minder
wilt u een donatie doen?