Deze verklaring is gezamenlijk ontwikkeld door Indonesische en Europese maatschappelijke organisaties. Wij zijn van mening dat een uitgebreide ‘EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement’ (CEPA) allereerst moet worden benaderd als een middel om het openbaar belang te dienen.

Het moet ervoor zorgen dat handel en investeringen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling, met als randvoorwaarden een gezond milieu, een klimaatvriendelijke economie, gendergelijkheid, zekerheid van levensonderhoud en waardig werk voor iedereen. Een CEPA moet voorwaarden stellen als het gaat om de ratificatie en implementatie van fundamentele mensenrechtenwetgeving, maar ook voor klimaat- en milieuovereenkomsten. Download de volledige verklaring hieronder.