Direct naar inhoud

Verklaring over Wildlife Works en de reactie van Verra op meldingen van seksuele intimidatie en misbruik bij het Kasigau Corridor REDD+ Project

Update | 9 november 2023. Onze reactie op de verklaring van Wildlife Works van 5 november vind je hieronder.

Geplaatst in categorie:
Verklaring
Gepubliceerd op:

SOMO en de Kenya Human Rights Commission (KHRC) hebben kennis genomen van de aankondiging van Verra(opens in new window) dat het een onderzoek is gestart naar het Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenia, geleid door Wildlife Works, naar aanleiding van ernstige beschuldigingen van fysiek en seksueel misbruik.

Verra zegt dat het alle verdere uitgiftes van CO2-credits heeft opgeschort totdat het onderzoek is afgerond.

We hebben ook kennis genomen van de verklaring van Wildlife Works(opens in new window) als reactie op de bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd door SOMO en KHRC. Dat onderzoek zal volledig worden gepubliceerd op maandag 6 november om 00:01 EST/05:01 GMT/06:01 CET/ 08:01 EAT.

Wij vinden het uiterst betreurenswaardig dat noch Wildlife Works, noch Verra het heeft over ondersteuning aan en genoegdoening voor de slachtoffers van seksueel misbruik en intimidatie.

De misstanden die we aan het licht hebben gebracht, bestrijken de afgelopen meer dan tien jaar. Hoewel het belangrijk is dat Verra nu actie onderneemt werden de ernstige beschuldigingen van misbruik, die Verra nu gaat onderzoeken, niet opgepikt door Verra of het auditproces dat integraal deel uitmaakt van het CO2-compensatiesysteem. Dit roept serieuze vragen op over het audit- en accreditatiesysteem dat ten grondslag ligt aan de CO2-compensatie-industrie, die dergelijke misstanden jarenlang ongecontroleerd heeft laten doorgaan.

SOMO deelde de onderzoeksresultaten met Wildlife Works voorafgaand aan publicatie in een gedetailleerde brief in augustus 2023. We nemen kennis van de bevindingen van hun onderzoek, dat naar onze mening ontoereikend is om de misstanden die we aan het licht hebben gebracht aan te pakken.


Update 9 november 2023. Reactie op de verklaring van Wildlife Works van 5 november.

De onjuiste beweringen van Wildlife Works ondermijnen de geloofwaardigheid van hun onderzoek naar seksueel misbruik

SOMO en de Kenya Human Rights Commission (KHRC) hebben kennis genomen van verklaringen door Wildlife Works in reactie op ons rapport, Offsetting human rights: Sexual abuse and harassment at the Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenya, gepubliceerd op 6 november 2023. In ons rapport presenteren we schrijnende verhalen van voormalige en huidige werknemers van Wildlife Works en van vrouwen uit de gemeenschap over seksuele intimidatie en misbruik door mannelijke medewerkers van Wildlife Works gedurende vele jaren.

In een brief die op 4 augustus 2023 per koerier naar Wildlife Works werd gestuurd, presenteerde SOMO de bevindingen en beschuldigingen die uit ons onderzoek naar voren kwamen, wat Wildlife Works ertoe aanzette om een Keniaans advocatenkantoor in te huren om een onderzoek uit te voeren. Na de publicatie van het rapport van SOMO en KHRC heeft Wildlife Works verschillende misleidende verklaringen afgelegd die de verantwoordingsplicht en de rechtsmiddelen voor de mensen die door het misbruik zijn getroffen, kunnen ondermijnen. Daarom voelen we ons genoodzaakt om op deze uitspraken te reageren en de zaken te verduidelijken.

SOMO heeft in het rapport duidelijk gemaakt dat de beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik niet beperkt waren tot één dader of één afdeling.

Wildlife Works beweert dat:

“Het wangedrag op het gebied van seksuele intimidatie dat aan het licht is gekomen, is gepleegd door één individu. SOMO’s rapport probeert de wijdverspreide aard van dit probleem aan te geven, maar in hun brief aan ons identificeerden ze één dader als verantwoordelijk voor de specifieke aantijgingen rond seksuele intimidatie, en één afdeling als de plaats waar al deze aantijgingen plaatsvonden; en A&K’s [Wildlife Works’ advocaten] onderzoek vond ook dat dit het geval was.”

Dit is onjuist. Onze brief van 4 augustus 2023 maakt duidelijk dat we meerdere vermeende daders hadden geïdentificeerd. Het volgende zijn directe citaten uit die brief, met weglating van de naam en titel van één individu:

“Onze onderzoeken in Kasigau hebben ernstige beschuldigingen van seksuele uitbuiting, intimidatie, aanranding en poging tot verkrachting van vrouwen aan het licht gebracht door senior medewerkers van Wildlife Works (WLW’s), en door rangers in dienst van Wildlife Works. Ondervraagde vrouwen noemden enkele van de personen die seks afdwongen op basis van de macht van hun positie en/of het onvermogen van vrouwen om het misbruik te voorkomen.”

“In de loop van ons onderzoek werd [naam geredigeerd] herhaaldelijk genoemd. Om verwarring te voorkomen, werd deze persoon soms ook aangeduid als de [naam geredigeerd], maar altijd als [naam geredigeerd]. Andere personen, waaronder kantoorpersoneel en rangers, werden ook genoemd als betrokken bij seksuele intimidatie en/of aanranding van vrouwen. Deze namen worden hier niet genoemd om de getuigen te beschermen.”

De getuigenissen die we ontvingen laten zien dat er meerdere vermeende daders betrokken waren bij het misbruik. Op geen enkel moment suggereerde SOMO dat de beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik beperkt waren tot één afdeling of individu.

SOMO heeft grote zorgen over het onderzoek van Wildlife Works

SOMO en KHRC hebben hun zorgen geuit over het onderzoek van Wildlife Works. Als het onderzoek van Wildlife Works begon met de onjuiste opvatting dat de beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik beperkt waren tot één dader op één afdeling, dan is dit waarschijnlijk een belangrijke zwakte in het onderzoek.

Het Kasigau Corridor REDD+ project heeft een volledig, open onderzoek nodig waarbij alle overlevenden van misbruik en getuigen veilig naar voren kunnen komen bij een onafhankelijke instantie die hun privacy beschermt en passende ondersteuning biedt.

Wildlife Works kreeg recht op weerwoord op de beschuldigingen

Wildlife Works heeft gesuggereerd dat het geen recht op weerwoord heeft gekregen. Dit is onjuist. SOMO heeft haar bevindingen met Wildlife Works gedeeld in de brief van 4 augustus 2023. Deze brief werd per koerier bezorgd op hun kantoor in Californië en de ontvangst werd bevestigd.

In overeenstemming met SOMO’s gedragscode deelden we onze onderzoeksbevindingen en vroegen we het bedrijf te reageren op de aantijgingen. Wildlife Works dreigde met juridische stappen tegen SOMO en startte een onderzoek, waarvoor ze een Keniaans advocatenkantoor inhuurden.

Het idee dat Wildlife Works het recht op weerwoord werd ontzegd, is dus duidelijk onwaar.

Geplaatst in categorie:
Verklaring
Gepubliceerd op:

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.