Direct naar inhoud
Rijksoverheid / MinBuZa

Toepassing OESO-richtlijnen door ‘Convenant Duurzame Kleding en Textiel’ moet beter

Geplaatst in categorie:
Verklaring
Gepubliceerd op:

Er is nog volop ruimte voor verbetering van de standaarden in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport(opens in new window) dat woensdag verscheen. SOMO en de Schone Kleren Campagne (SKC) verwelkomen de aanbevelingen van de OESO, maar benadrukken dat meer nodig is dan een beoordeling van schriftelijke standaarden om na te gaan hoe bij het convenant aangesloten bedrijven daadwerkelijk presteren.

SKC en SOMO hebben recent beoordeeld hoe bedrijven aangesloten bij het Convenant rapporteren over hun due diligence. Lees in dit kritische rapport(opens in new window) op welke onderwerpen bedrijven volgens SOMO en SKC tekort schieten.

Ga naar OESO rapport(opens in new window)

De OESO laat na om de allerbelangrijkste vraag te stellen; slagen het convenant en de deelnemende bedrijven erin om de negatieve impact van hun activiteiten op arbeiders in de toeleveringsketen te voorkomen, te verminderen of op te lossen? Daarmee is de OESO-evaluatie vooral een papieren exercitie.

Over de schriftelijke standaarden van het convenant concludeert de OESO dat bijna 40 procent niet (volledig) overeenkomt met de door de internationale organisatie opgestelde richtlijnen. De OESO is ook kritisch over de manier waarop het convenant deelnemende bedrijven beoordeelt op maatschappelijk verantwoord ondernemen en roept het convenant op dit beoordelingsproces te verbeteren. SKC en SOMO herkennen de observaties in het OESO rapport en onderschrijven de aanbevelingen.

Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile

Deze laatste conclusie komt overeen met de aanbevelingen in het eerdergenoemde rapport(opens in new window) waarin SKC en SOMO concluderen dat de publieke rapportages van convenantsleden onder de maat zijn. Het rapport beschrijft dat convenant partijen onvoldoende publiekelijk communiceren over hun klachtenmechanismes, het betrekken van lokale stakeholders en weinig transparant zijn over hun productielocaties. Ook rapporteren bedrijven onvoldoende over de acties die ze ondernemen om mensenrechtenschendingen in hun keten te voorkomen en aan te pakken.

SKC en SOMO hoopt dat het convenant actief aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het OESO rapport en het SKC-SOMO rapport.

Geplaatst in categorie:
Verklaring
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.