DEN HAAG - Op 26 mei deed de rechter in Den Haag uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Milieudefensie eist dat Shell zijn beleidsplannen in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs. Foto Bart Hoogveld

Woensdag 26 mei zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als een belangrijk keerpunt. Niet vanuit de politiek, maar vanuit het gerechtsgebouw kwam de eis aan het bedrijfsleven om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaatprobleem. In de Nederlandse rechtbank haalden NGO’s en Nederlandse burgers een gigantische overwinning; oliegigant Shell moet zijn broeikasgasemissies met 45 procent verminderen. Deze uitspraak gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van verplichte due diligence wetgeving voor bedrijven, stellen SOMO-onderzoeker Joseph Wilde-Ramsing en MVO-platformcoördinatoren Manon Wolfkamp en David Olivier in een Engelstalig opiniestuk voor het Business & Human Rights Resource Centre.