In de publicatie ‘Contradictions in Corporate Social Responsibility’ worden verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij twee grote farmaceutische multinationalstegen het licht gehouden.

In de publicatie ‘Contradictions in Corporate Social Responsibility’ worden verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen tegen het licht gehouden: patenten en generieke competitie, research & development, prijsbeleid en publiek-private partnerships. Daarna wordt bekeken hoe maatschappelijk verantwoord twee grote farmaceutische multinationals zich nu eigenlijk gedragen.

De publicatie werd vervaardigd door Wemos, SOMO is verantwoordelijk voor het onderzoek. Download 'Contradictions in Corporate Social Responsibility' als pdf of bestel gratis via www.wemos.nl of info@wemos.nl.