How new EU laws can improve the environmental, social and governance impact of the financial sector

Een transitie naar duurzame financiële markten zal een ‘nieuwe blik’ vragen van toezichthouders die financiële instellingen controleren: deze zullen (hopelijk) in de toekomst ook moeten beoordelen welke impact financiële instellingen hebben op milieu en samenleving. Ondertussen is de EU bezig met het ontwikkelen van wetgeving die deze ontwikkeling moet stimuleren. Het nieuwe SOMO-rapport “Supervising the ESG impact of finance” illustreert hoe, op basis van huidige EU-wetgeving, Europese en nationale toezichthouders deze rol al (deels) kunnen vervullen.

Ook gaat het nieuwe SOMO-rapport in op voorstellen voor wetgeving om de factoren milieu en samenleving een prominentere plaats te geven in het beleid van Europese en nationale toezichthouders. Deze publicatie is technisch van aard en is expliciet gericht op professionals die betrokken zijn bij het discours over het hervormen en verduurzamen van de Europese financiële sector.

lees meer minder
publication cover - Hoe kunnen financiele toezichthouders duurzaamheid integreren in hun werk?
wilt u een donatie doen?