Foto:Pixabay (CC0)

Het wetsvoorstel ‘ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ wil belemmeringen voor de totstandkoming of het succes van duurzaamheidsinitiatieven waarbij bedrijven samenwerken, wegnemen. Nu is het nog zo dat dergelijke initiatieven het risico lopen terug te worden gefloten door de Autoriteit Consument en Markt. SOMO verwelkomt dit initiatief maar doet ook een aantal suggesties voor verbetering en verheldering.